Aanmelding / plaatsing - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Aanmelding / plaatsing

Aannamebeleid

 Met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan een kind als leerling worden toegelaten op onze school.

Daarbij worden de volgende nadere voorwaarden gesteld:

 • Intellectuele ondergrens rond IQ 65.
 • Geen leerlingen die door agressie en/of ander storend gedrag de veilige groeps- en/ of schoolsfeer bedreigen.
 • Beperkte toelating van leerlingen met hyperactief gedrag, afhankelijk van de problematiek en klassensamenstelling.
 • Beperkte toelating van leerlingen met een aan autisme verwante ontwikkelingsstoornis, afhankelijk van problematiek en klassensamenstelling.

De procedure is als volgt:

De ouders maken kennis met de school (kennismakingsgesprek). Daarna neemt de Ib’er van het IVIO contact op met de Ib’er van de stamschool of instantie. Het dossier wordt opgevraagd en indien nodig volgt er een observatie van de Ib’er van het IVIO op de stamschool.

Hierna komt het kind op het IVIO voor een observatie van een dag tot een week of langer. Uiteindelijk komen wij met een advies en kan de TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd worden.

Na een Toelaatbaarheidsverklaring van SPPOH, kan het kind definitief geplaatst worden, bij voorkeur na de eerstvolgende vakantie.

Bij plaatsing van de leerling binnen onze school worden ouders benaderd voor:

 • Deelname aan de cursus “Opvoeden Enzo” in het eerste schooljaar door medewerkers van de GG en GD.
 • Deelname aan de informatie avond(en) per schooljaar middels een uitnodiging van de Directie.
 • 2 x per schooljaar deelname aan een voortgangsgesprek over hun kind door de Groepsleerkracht.
 • Geïndiceerd huisbezoek door de Groepsleerkracht en/of Maatschappelijk Werkende.

 

De plaatsing van nieuwe leerlingen

Met de Toelaatbaarheidsverklaring voor een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) van het nieuwe externe werkverband ( SPPOH ), kunnen ouders zich gaan oriënteren op deze scholen.

Op het IVIO begint deze oriëntatie met een gesprek over identiteit en werkwijze van de school. Ook kunnen de ouders een rondleiding krijgen door het gebouw.

Besluiten de ouders daarna over te gaan tot aanmelding dan is de procedure als volgt:

 • Zij verstrekken persoonlijke gegevens, vermelden de stamschool en ondertekenen het aanmeldingsformulier van het IVIO.
 • Na schriftelijke toestemming van de ouders wordt de rapportage opgevraagd bij de stamschool.
 • Daarnaast wordt een start handelingsplan opgesteld n.a.v. de aangeleverde rapportage.
 • De ouders ontvangen een aanmeldingspakket, dat bestaat uit een formulier opgave persoonlijke gegevens, aanvraag vervoer (indien van toepassing), deelnameformulier zwemonderwijs (indien van toepassing), formulier JeugdTandZorg en formulier schoolmelk.
 • De leerling wordt ingeschreven:- als er een mogelijkheid tot plaatsing is- bij de start van een nieuw schooljaar- na een vakantie.