Geen categorie Archives - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Verzuimregeling

Verzuimregeling 4-8-12-16 regeling

Kaart verzuimregeling 4-8-12-16 regeling
Verantwoordelijk directie/leerkrachten/administratie
Evaluatie augustus 2024

 

Doel:

Het verzuim binnen het IVIO met een methodische aanpak duidelijk in kaart brengen, zodat er sneller en adequaat, in samenwerking met de leerplichtambtenaar, het verzuim gestopt of verminderd kan worden.

 

Stappen/Afspraken

4-8-12-16 verzuimregeling/ “te laat” regeling

De leerkrachten of de groepsverantwoordelijke van die dag moeten dagelijks in Parnassys(Parro) goed de afwezigheid bijhouden.

HSV IVIO volgt de onderstaande afspraken in samenwerking met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag om het “te laat” op school om 9.00 uur te beperken. 

4 Bij vier keer te laat komen op school:

              De administratie stuurt de ouder(s)/verzorger(s)   

              -cc. aan de leerkracht en de directie- een e-mail met de melding dat de leerling vier keer 

              te laat is gekomen. (Leerkracht neemt contact op met Administratie)

8 Bij acht keer te laat komen op school: 

               De directie stuurt ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de 

Leerkracht- en administratie- een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling acht keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij 

negen keer te laat een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling zal worden gedaan. 

12 Bij twaalf keer te laat komen op school: 

               De school doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de      leerling. 

               De ouder(s)/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze melding en het  

               aantal keren verzuim. 

               De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorgers een waarschuwingsbrief. Indien het

               gezin recentelijk bekend is m.b.t. verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders door 

               de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

16 De leerling blijft te laat komen:

               De school doet nogmaals een melding bij de afdeling

              leerplicht van de woongemeente van de leerling. de ouder(s)/verzorger(s) die eerder

              een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden dan alsnog door de leerplichtambtenaar 

              uitgenodigd voor een gesprek.

NB: Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden de absentielijsten van de voorgaande schoolweek door de administratie verwerkt en worden de brieven verzonden. In de brief wordt de stand van zaken aan het einde van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen.

Even more news

ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations

More news

ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations
ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations
ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations

Friday 11th November

ID5/NA6 to Ontdekhoek
14.15: IDR Assembly
OAC Putting up Sint decorations