Extra verlof aanvragen - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Extra verlof aanvragen

Er kan alleen bijzonder verlof gegeven worden in uitzonderlijke situaties. Te denken valt aan:

  • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden zoals een verhuizing, huwelijk in de naaste familie, begrafenis van familie en jubilea.
  • Verlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder, waarbij het niet mogelijk is tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan.

 

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties dienen schriftelijk (d.m.v. het Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek) bij de directie ingediend te worden. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de afdeling Leerplicht van de gemeente.

Meer informatie is te vinden via de link: Verlof van school aanvragen – Den Haag