Schooltijden - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Schooltijden

  Aankomst bij de school

– Om 8.45 uur worden de leerlingen door de groepsleerkrachten opgehaald in de gemeentelijke speeltuin. Dit om het binnenkomen in school ordelijk te laten verlopen en om 9.00 uur       te  kunnen beginnen. De groepen Geel en Oranje worden opgevangen op de eigen speelplaats voor hun lokaal.

De groepen Blauw en Rood worden om 8.40 uur opgehaald door de leerkracht.

– De leerlingen die op de fiets komen, zetten deze direct in de stalling of aan het hek. Blijven rondrijden voor de school is te gevaarlijk.

– Ouders die hun kind met de auto naar school brengen of ophalen worden verzocht hun auto niet voor de school te plaatsen. Deze plek is gereserveerd en bestemd voor de busjes     die onze leerlingen afzetten en ophalen.

N.B. Het is verboden in de school en in de directe omgeving te roken! De leerkrachten hebben hier uiteraard een representatieve voorbeeldfunctie, die leerlingen (en hun ouders) in positieve zin zal beïnvloeden.

 Aanvang van de lessen                

De lessen beginnen  om 9.00 uur precies. De groepen blauw en Rood starten met de lessen om 8.50 uur.

Ouders die hun kind(eren) zelf brengen worden verzocht om 08.50 uur (buiten het schoolhek) afscheid te nemen en niet mee te lopen naar de klas.

Pauze                                                                             

De leerlingen spelen binnen de omheinde Gemeentelijke speeltuin en/of deel van de straat dat afgezet wordt met pylonen.

De leerlingen spelen over de dag verdeeld twee keer 15 minuten buiten.

Overblijven

Vanwege het continurooster van de school en de afhankelijkheid van diverse leerlingen voor (aangepast) vervoer is overblijven noodzakelijk.

Het eten vindt plaats in de eigen groepslokalen onder toezicht van de groepsleerkracht of de onderwijsassistent.

Voor het overblijven wordt een jaarlijkse bijdrage van € 80,- per schooljaar berekend.

Uitgaan van de school

Om 15.00 uur eindigen de lessen. Op woensdag om 12.45 uur. Ouders die hun kind ophalen, wachten buiten het hek van de school.

Bij slecht weer kunnen zij in de hal van de school wachten tot hun kind uit de klas komt.

Voor de groepen blauw en Rood eindigen de lessen om 14.40 uur en op woensdag om 13.30 uur.