Home - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Welkom bij IVIO

“Elk kind is uniek en heeft recht op Maatwerk.”

Het IVIO is een kleinschalige SBO school voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Onze school is riant gelegen aan de rand van de Bosjes van Poot, een rustgevend natuurgebied nabij duinen en strand. De school creëert een veilige, huiselijke sfeer voor uw kind. De schoolpopulatie bedraagt dit schooljaar 91 leerlingen verdeeld over 6 stamgroepen.

Visie
Bij het IVIO creëren we een veilige, ondersteunende leeromgeving, waarin de leerlingen verbondenheid ervaren en vanuit zelfvertrouwen hun kwaliteiten ontwikkelen.

We doen dit door rust, structuur en begeleiding op maat te bieden. Door aan te sluiten bij het niveau en de interesse van de kinderen motiveren we hen om effectief te leren en succeservaringen op te doen. Door zichtbare groei binnen de eigen leerlijn kunnen we zien dat de aanpak werkt of dat een andere benadering of interventie nodig is.

Ons doel is dat elke leerling eigenaarschap voor het leerproces ontwikkelt en persoonlijke groei kan laten zien. Dit stimuleren we door de leerlingen eigen leerdoelen te laten opstellen en - samen met de ouders - actief te betrekken bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer »

Vakantierooster 2023-2024

Soort vakantie Van t/m
Prinsjesdag 19 september  
Herfstvakantie 16 oktober 20 oktober
Kerstvakantie 22 december 5 januari
Voorjaar 19 februari 23 februari
Pasen 29 maart 1 april
Meivakantie  29 april 10 mei
Hemelvaart 9 mei 10 mei
Pinksteren  20 mei  
Zomervakantie 15 juli 23 augustus

 

Leerlingen eerder uit; 12.30:

  • Dinsdag 5 december 2023 Sinterklaas
  • Donderdag 21 december 2023 ( vóór Kerstvakantie)
  • Vrijdag 16 februari 2024 (vóór voorjaarsvakantie)
  • Vrijdag 12 juli 2024 (vóór zomervakantie)

 

Studiedagen: Leerlingen vrij.

  • Maandag 18 september 2023
  • Woensdag 22 november 2023
  • Vrijdag 22 december 2023
  • Donderdag 25 januari 2024
  • Dinsdag 2 april 2024