School voor speciaal basis onderwijs

Organisatie van de groepen

Het aantal leerlingen dat de school mag opvangen is aan grenzen van de onderwijswet en regelgeving gebonden. De school mag maximaal 85 leerlingen plaatsen. Vanwege passend onderwijs vangt de school nu rond de 87 leerlingen op. De leerlingen in de leeftijd van 4-13 jaar zijn verdeeld over 6 groepen. De klassendeler voor het Speciaal Basisonderwijs is op 15 leerlingen gesteld. Ons streefgetal voor de kleutergroep is 12, dat betekent dat in de andere groepen 17 leerlingen geplaatst kunnen worden.

We starten ook dit jaar met 6 groepen, namelijk twee onderbouwgroepen (OB), twee middenbouwgroepen (MB) en twee  bovenbouwgroepen (BB). In onderstaand schema is een globaal beeld geschetst van de diverse groepen in vergelijking met de reguliere groepen binnen het basisonderwijs m.b.t. leerstofinhoud.

 

Onderbouw Geel                                                     Groep 1-2

Onderbouw  Oranje                                                Groep 2-3

Middenbouw Groen                                               Groep 3-4

Middenbouw Paars                                                 Groep 4-5

Bovenbouw Blauw                                                  Groep  5-6

Bovenbouw Rood                                                    Groep  7-8

 

Bij het formeren van de groepen wordt gekeken naar leeftijd, leerniveau, zelfstandigheid en sociaal-emotioneel functioneren van de zittende en nieuw toe te laten leerlingen.

Daarnaast wordt gekeken naar de samenstelling van de groep en de groepsgrootte.