De jeugdarts - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

De jeugdarts

Als jeugdarts ben ik werkzaam in het Centrum Jeugd en Gezin en als schoolarts
verbonden aan het IVIO.
Wanneer uw kind nieuw is op deze school zal ik u en uw kind uitnodigen voor een
plaatsingsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek bespreken wij hoe het met uw kind gaat en of u zorgen heeft
over uw kind. Ook zal ik een ogentest doen, het gehoor testen en de groei
beoordelen. Als arts heb ik uiteraard mijn beroepsgeheim en overleg ik alleen met
school indien dit nodig is en u daar uw toestemming voor geeft.
Als schoolarts neem ik ook deel aan de MDO’s (multi-disciplinaire overleggen) waar
kinderen besproken worden die nieuw zijn op school, en/ of kinderen over wie de
school zorgen heeft.
Wanneer u zelf vragen heeft over uw kind, denk aan vragen over de groei, het
gehoor, het zien, zindelijkheid, eten, slapen, opvoeding, gedrag of bewegen, dan
kunt u ook zelf contact met mij opnemen.
Mijn gegevens zijn:
Margreet Verhaag
e-mail: margreet.verhaag@denhaag.nl
telefoon: 070-7529766 / 06-55127812
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Voor vragen over opgroeien en opvoeden

www.cjgdenhaag.nl