School voor speciaal basis onderwijs

Agenda

Schoolevenementen kalender

2022-2023

 

Vr 19 augustus Studiedag personeel HSV
Ma 22 augustus Eerste schooldag
Do 1 september Eerste zwemdag
29 augustus t/m 9 september Vriendenprojectweken
Vr 9 september Survival voor de schoolverlaters
Di 13 september Informatieavond
Do 15 september Winkelproject
Ma 19 september Studiedag (RV) personeel  lln vrij!
Di 20 september                    Prinsjesdag (vrij!)
Do 22 september Kijkmiddag
Ma 17 oktober Studiedag personeel lln vrij!
18 t/m 21 oktober Herfstprojectweek
24 t/m 28 okt                         Herfstvakantie
Ma 7 november Ontruimingsoefening 1
1 t/m 11 november Oudergesprekken
November Drempeltoets schoolverlaters/

Psychologisch onderzoek schoolverlaters

Ma 5 december                       Sinterklaasviering 12.30 uur lln vrij!
Di 20 december                      Kerstviering
Do 22 december lln. 12.30 uur vrij!
Vr 23 december Studiedag (RV) personeel lln. vrij!!
26 dec t/m 6 jan                    Kerstvakantie
Januari Schoolverlatersadviezen
Di 10 januari Studiedag personeel lln vrij!
12 t/m 20 januari Toetsweken
Do 19 januari Zwemexamen
30 januari t/m 10 februari Rapportgesprekken
Do 2 februari Studiedag personeel lln vrij!
Vr 24 februari lln. 12.30 uur vrij!!
27 februari t/m 3 maart        Voorjaarsvakantie
6 t/m 10 maart Kunstweek
13 t/m 17 maart Lentekriebelprojectweek
Ma 20 maart Kijkmiddag
Wo 22 maart Studiedag personeel lln vrij!
27 t/m 31 maart Lenteprojectweek
Vr 31 maart Ontruimingsoefening 2
Do 6 april Paasviering vanaf 12.30 u
Vr 7 april en maandag 10 april Pasen
18 t/m 21 april Eindtoets Route 8
Vr 21 april Koningsspelen
24 april t/m 5 mei                  Meivakantie
9 t/m 23 mei Toetsweken
18 en 19 mei Hemelvaart
Ma 29 mei Pinksteren
Di 30 mei Studiedag personeel lln vrij!
31 mei t/m 9 juni Rapportgesprekken
Nog nader te bepalen Kamp BBb
Nog nader te bepalen Kamp BBr
Nog nader te bepalen Schoolreisje
Ma 26 juni Zomerfeest
Di 27 juni Ontruimingsoefening 3
29 juni Zwemexamen + schoolverlatersfeest
30 juni Judo examen
3 t/m 7 juli Alternatief schoolprogramma
10 juli t/m 18 aug                  Zomervakantie! lln 12.30 uur vrij
Ma 21 augustus 2023 Eerste schooldag schooljaar 2023-2024
30 juni Judo examen
3 t/m 7 juli Alternatief schoolprogramma
10 juli t/m 18 aug                  Zomervakantie! lln 12.30 uur vrij
Ma 21 augustus 2023 Eerste schooldag schooljaar 2023-2024

 

NB: Data van evenementen, zoals zwem examen, judo examen, survivaldag,  die door anderen worden georganiseerd, kunnen afwijken van de schoolgids.