School voor speciaal basis onderwijs

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden de belangen behartigd op stichting breed niveau.

De GMR wordt vertegenwoordigd:

namens de ouders, Mw. M. van Groenestijn

namens het personeel, nog in te vullen