Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden de belangen behartigd van de stichting HSV, waar SBO IVIO deel van uitmaakt. Bij de GMR vergaderingen wordt het beleid voor alle scholen van de HSV besproken.

De vertegenwoordigers van IVIO in de GMR zijn:

  • namens de ouders, Mw. A. Visser
  • namens het personeel, Mw. A. van Veelen.