MR - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

MR

Medezeggenschapsraag (MR)

 

De MR heefst als doel het meedenken met het bestuur van de HSV en de directie van het IVIO. Dit betekent dat de MR kan adviseren en soms meebeslissen over schoolse zaken, bv. hoe personeel zou kunnen worden ingezet, onderhoud en veiligheid gebouw enz. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Deze worden gemiddeld twee jaar aangesteld en beschikken  over stemrecht. De directeur heeft een adviserende stem. Er zijn contacten tussen de MR van het IVIO en de Bestuurder van de HSV. Voor informatie over algemene schoolzaken en opmerkingen kunnen ouders zich wenden tot één van de MR leden van onze school.

De huidige MR leden zijn:

Namens de ouders:

Dhr. S. Quist

Mw. D. Brückel

Namens de personeelsleden:

Mw. E. de Lange en Mw. M. Mostert

 

Wilt u lid worden van de MR, dient u contact op te nemen met de voorzitter van de MR, Eva de lange.