Verzuimregeling - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Verzuimregeling

Verzuimregeling 4-8-12-16 regeling

Kaart verzuimregeling 4-8-12-16 regeling
Verantwoordelijk directie/leerkrachten/administratie
Evaluatie augustus 2024

 

Doel:

Het verzuim binnen het IVIO met een methodische aanpak duidelijk in kaart brengen, zodat er sneller en adequaat, in samenwerking met de leerplichtambtenaar, het verzuim gestopt of verminderd kan worden.

 

Stappen/Afspraken

4-8-12-16 verzuimregeling/ “te laat” regeling

De leerkrachten of de groepsverantwoordelijke van die dag moeten dagelijks in Parnassys(Parro) goed de afwezigheid bijhouden.

HSV IVIO volgt de onderstaande afspraken in samenwerking met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag om het “te laat” op school om 9.00 uur te beperken. 

4 Bij vier keer te laat komen op school:

              De administratie stuurt de ouder(s)/verzorger(s)  -cc. aan de leerkracht en de directie-

              een e-mail met de melding dat de leerling vier keer te laat is gekomen. 

              (Leerkracht neemt contact op met Administratie)

8 Bij acht keer te laat komen op school: 

               De directie stuurt ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de leerkracht- en administratie- een 

               e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling acht keer te laat is gekomen. In deze 

               e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat

               een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling zal worden 

               gedaan. 

12 Bij twaalf keer te laat komen op school: 

               De school doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de 

               leerling. 

               De ouder(s)/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze melding en het  

               aantal keren verzuim. 

               De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorgers een waarschuwingsbrief. Indien het

               gezin recentelijk bekend is m.b.t. verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders

               door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

16 De leerling blijft te laat komen:

               De school doet nogmaals een melding bij de afdeling leerplicht van de woongemeente van

               de leerling. de ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen,

               worden dan alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

NB: Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden de absentielijsten van de voorgaande schoolweek door de administratie verwerkt en worden de brieven verzonden. In de brief wordt de stand van zaken aan het einde van de week vermeld. De inhoud van de brief is dus afhankelijk van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen.