Klachtenregeling - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Klachtenregeling

Klachtenregeling HSV vastgesteld d.d. 4-4-2023 NL

Complaints procedure HSV adopted d.d. 4-4-2023 EN

Contactgegevens personen en instanties klachtenprocedure

Details persons and bodies complaints procedure

  • Contactpersoon stichtingsniveau / Contact person board level
Judith Claassens - Abresch
Van Heutszstraat 12
2593 PJ   Den Haag
Tel: +31 (0)70 385 76 85
Email: jclaassens@hsvdenhaag.nl

  • Externe vertrouwenspersoon / External confidential adviser
Albert van der Zalm
Postbus 53509
2505 AM  Den Haag
Tel: +31 (0)6 23 81 42 97
Email: info@albertvanderzalm.nl

 

  • Landelijke klachtencommissie / National complaints committee
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Tel: +31 (0)30 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

 

  • Vertrouwensinspecteur / Trust inspector

Tel: +31 (0)900 – 111 3111