Ouderraad - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Ouderraad

Ouderraad (OR)

 

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook een Ouderraad. Deze raad is meer praktisch en vooral ondersteunend gericht bij binnen- of buitenschoolse activiteiten. Zij helpt bv. bij het organiseren van feesten. Regelmatig zijn er mutaties in de samenstelling. Wilt u ons meehelpen praktische zaken te regelen, dan nodigen wij u van harte uit om dit te melden bij school.