School voor speciaal basis onderwijs

Informatie

Het Corona virus

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona virus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
UPDATE:
Zoals we vandaag schreven, volgt de school de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl met betrekking tot het Corona virus.
Zoals we al zeiden, is de school vanaf maandag 2 maart geopend en worden de kinderen op school verwacht. Wanneer u in een risicogebied bent geweest, stuur uw kind dan niet naar school wanneer uw kind een hogere temperatuur heeft dan gebruikelijk is of andere symptomen vertoont.
Het personeel houdt toezicht op het welzijn van alle kinderen en neemt contact met u op wanneer uw kind zich niet goed voelt. Als er contact met u wordt opgenomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind onmiddellijk wordt opgehaald.
Het is van essentieel belang dat we juiste contactgegevens hebben.
Denk hier alstublieft over na terwijl u uw dagelijkse werkzaamheden uitvoert en zorg ervoor dat we weten hoe we u kunnen bereiken.
Wanneer uw kind of familieleden in een risicogebied zijn geweest, neem dan contact op met de school via e-mail, telefoon of persoonlijk, omdat we extra waakzaam willen zijn.
Wilt u er rekening mee houden dat we naast de mail ook de app zullen gebruiken om de meest recente informatie te melden, dus zorg ervoor dat u deze hebt geïnstalleerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking , namens het bestuur en de directeuren van de HSV.