Geschiedenis van het IVIO - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Geschiedenis van het IVIO

Uit een particulier initiatief van ouders, is het IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs) opgericht.

De school is in 1908 gestart in een woonhuis in het Statenkwartier. De school groeide en kreeg in 1937

het voormalige theehuis aan de Laan van Poot 91 toegewezen. In de oorlogstijd moest de school het pand

verlaten en werd ondergebracht bij een lagere school in Scheveningen. In 1947 kwam de school weer terug

in een totaal uitgewoond pand. Met behulp van gelden van de Overheid, is het gebouw in de loop der jaren

opgeknapt en aangebouwd.

Inmiddels verzorgt het IVIO al meer dan 100 jaar onderwijs aan het zich anders ontwikkelende kind.

De prachtige natuurlijke omgeving draagt in hoge mate bij aan een ideale leeromgeving.

Een leeromgeving die een gunstige invloed heeft op het gedrag van de kinderen.