Non- discriminatieverklaring - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Non- discriminatieverklaring

 

Verklaring over verscheidenheid, gelijkheid en betrokkenheid juli 2021:
Diversity, Equity and Inclusion Statement July 2021:

De HSV streeft ernaar om inclusiviteit te bevorderen en diversiteit te omarmen in alle lagen van
de organisatie, omdat het belangrijk is om alle verschillende identiteiten en ervaringen te
waarderen en ondersteunen. In aanvulling op onze missie waarin wereldburgerschap en een
leven lang leren centraal staan, streven we ernaar leerlingen voor te bereiden op een leven in
een diverse gemeenschap. Wij leren hen verder te kijken dan henzelf en de waardigheid van
alle mensen te respecteren.
De werkgroep verscheidenheid, gelijkheid en betrokkenheid ('Diversity, Equity and Inclusion'),
die bestaat uit medewerkers van alle HSV-afdelingen, zal tijdens het schooljaar 2021-2022 een
implementatieplan ontwikkelen ter uitvoering van deze verklaring. Betrokkenheid van leerlingen,
familieleden en medewerkers zal nodig zijn om een plan te kunnen ontwikkelen dat de hele
schoolgemeenschap weerspiegelt. We zullen er samen aan werken om er zeker van te zijn dat
de HSV-gemeenschap een diep gevoel van verbondenheid voelt.

 

As a community that is committed to valuing and supporting all identities and experiences, HSV
strives to promote inclusivity and embrace diversity in all areas of our organisation. In line with
the mission statement centered around lifelong learning and global citizenship, we aim to
prepare students for life in a diverse society by teaching them to reach beyond themselves and
respect the dignity of all people.
Throughout the 2021-2022 school year, the Diversity, Equity and Inclusion workgroup, which
consists of staff members from all HSV-departments, will develop an implementation plan to
execute this statement. Opportunities for the involvement of students, family members and staff
will be ongoing in order to develop a plan that reflects the input of the entire school community.
Together we will work to ensure that all members of the HSV community feel a deep sense of
belonging.