School voor speciaal basis onderwijs

Ouderbijdrage

Een nieuw schooljaar is weer begonnen en ik wil graag uw aandacht vragen voor de vrijwillige ouderbijdragen.

 Zoals u weet ontvangen alle scholen in Nederland middelen van de Rijksoverheid om het onderwijs te kunnen verzorgen.

 

Specificatie van de ouderbijdrage:

Ouderbijdrage                    € 100,00 Deze bijdrage is vrijwillig en wordt door de school geïnd.

Overblijfbijdrage               € 80,00 Deze bijdrage is vrijwillig en wordt door school geïnd.

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Sinterklaascadeau en/ of                          € 7,50
Traktaties                                                     € 7,50
Feesten                                                         € 15,00
Culturele activiteiten                                 € 20,00
Eendaagse schoolreis  / kamp                 € 25,00
ICT                                                                € 20,00
Judo                                                              € 5,00

Totaal ouderbijdrage+ overblijfgeld        € 180,00

 

Rekeningnummer: NL17 INGB 0003 8270 43 t.n.v. Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

 

Kamp voor de BB groepen                        € 25,00

Ooivaarspas

Deze wordt niet meer gebruikt voor tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Wel is de schoolspullenpas in het leven geroepen.

Zie voor meer uitleg:  https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas