Ouderbijdrage - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Ouderbijdrage

Een nieuw schooljaar is weer begonnen en ik wil graag uw aandacht vragen voor de vrijwillige ouderbijdragen.

 Zoals u weet ontvangen alle scholen in Nederland middelen van de Rijksoverheid om het onderwijs te kunnen verzorgen.

 

Als school zijn we afhankelijk van de extra inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage om schoolkampen, excursies, werkwerken en culturele uitjes te kunnen organiseren. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, kinderen van ouders die dit niet (kunnen) betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan deze schoolactiviteiten. 

Wij zijn u namens onze leerlingen, dan ook dankbaar voor uw financiële steun.

 

Specificatie van de ouderbijdrage:

Ouderbijdrage                    € 100,00 Deze bijdrage is vrijwillig en wordt door de school geïnd.

Overblijfbijdrage               € 80,00 Deze bijdrage is vrijwillig en wordt door school geïnd.

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Sinterklaascadeau en/ of                          € 7,50
Traktaties                                                     € 7,50
Feesten                                                         € 15,00
Culturele activiteiten                                 € 20,00
Eendaagse schoolreis  / kamp                 € 25,00
ICT                                                                € 20,00
Judo                                                              € 5,00

Totaal ouderbijdrage+ overblijfgeld        € 180,00

 

Rekeningnummer: NL17 INGB 0003 8270 43 t.n.v. Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

 

Kamp voor de BB groepen                        € 25,00

 

Ooivaarspas

Deze wordt niet meer gebruikt voor tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Wel is de schoolspullenpas in het leven geroepen.

Zie voor meer uitleg: https://www.leergelddenhaag.nl/aanvragen/schoolspullenpas