School voor speciaal basis onderwijs

School maatschappelijk Werker (SMW)

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken

hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?

Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?

Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?

Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider

of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met

derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de

gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Floor van der Vegt

Schoolmaatschappelijk werker