School voor speciaal basis onderwijs

Het Corona virus

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona virus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
 
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
UPDATE:
Zoals we vandaag schreven, volgt de school de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl met betrekking tot het Corona virus.
Zoals we al zeiden, is de school vanaf maandag 2 maart geopend en worden de kinderen op school verwacht. Wanneer u in een risicogebied bent geweest, stuur uw kind dan niet naar school wanneer uw kind een hogere temperatuur heeft dan gebruikelijk is of andere symptomen vertoont.
Het personeel houdt toezicht op het welzijn van alle kinderen en neemt contact met u op wanneer uw kind zich niet goed voelt. Als er contact met u wordt opgenomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind onmiddellijk wordt opgehaald.
Het is van essentieel belang dat we juiste contactgegevens hebben.
Denk hier alstublieft over na terwijl u uw dagelijkse werkzaamheden uitvoert en zorg ervoor dat we weten hoe we u kunnen bereiken.
Wanneer uw kind of familieleden in een risicogebied zijn geweest, neem dan contact op met de school via e-mail, telefoon of persoonlijk, omdat we extra waakzaam willen zijn.
Wilt u er rekening mee houden dat we naast de mail ook de app zullen gebruiken om de meest recente informatie te melden, dus zorg ervoor dat u deze hebt geïnstalleerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking , namens het bestuur en de directeuren van de HSV.
Laatste update:
Beste collega’s,
Dank voor al jullie inspanningen om de zorgen rond het Corona virus deze week in te dammen en de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Gelukkig zijn praktisch alle leerlingen aanwezig in de school.
Na overleg met de directeuren heb ik besloten dat we “de volgende beleidslijn vanaf heden zullen hanteren bij nieuwe -nog niet geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben. Aan de ouders van deze leerlingen zal worden gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben vertoond bij hun of hun kinderen”.
Update 15 maart 2020
Mede door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten is er door het kabinet vanmiddag opnieuw overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties over de vraag of scholen moeten sluiten wegens het Corona virus.
Het kabinet heeft vanmiddag besloten tot sluiting van alle scholen voor primair onderwijs met ingang van maandag 16 maart tot 6 april om hierdoor mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, hun familie en het personeel te beperken.
De leerkrachten zullen zorgen voor digitaal of fysiek lesmateriaal dat kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen.
Over de ondersteuning vanuit school hierbij zult u door de groepsleerkracht van uw kind worden geïnformeerd. Wij zullen daarbij een beroep doen op u  om werk bij school op te halen, dan wel in te leveren, en ook om uw kind te ondersteunen bij het thuiswerk.
Wij vragen uw begrip daarvoor.
Het team maakt morgen de werkpakketten in orde. Wilt u dinsdag het werk van uw kind komen ophalen? U kunt van 08.45 – 13.00 uur bij school terecht. Als ophalen en inleveren van werk voor u niet te organiseren is, neemt u dan contact op, zodat we kunnen bezien of er een andere oplossing kan worden gevonden.
Als u werkt in een vitaal beroep zoals de zorg, politie of brandweer en u kunt met familieleden of kennissen geen oplossing vinden voor de opvang van uw kind, laat ons dit dan a.u.b. weten. Op dit moment weten wij nog niet welke oplossing wij hiervoor kunnen vinden, wij gaan dat dan met de grootst mogelijke spoed bekijken.
Namens het HSV Management.
Update 31 maart 2020
Het kabinet heeft besloten om de sluiting van alle scholen van primair onderwijs te verlengen tot 28 april.
We zien dat de Corona crisis een grote impact heeft op de samenleving, de thuissituatie en het onderwijs. We hebben allen onze rol hierin te vervullen en dat vraagt een groot aanpassingsvermogen. De leerkrachten hebben de afgelopen periode gezorgd voor digitaal en en/of fysiek lesmateriaal dat de kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen.
Wij beseffen dat er voor u als ouder een grote taak op uw schouders is  gelegd: uw werk moet veelal doorgang vinden en daarnaast krijgt u er een deel van de taak bij die wij gewoonlijk voor onze rekening nemen. We hebben diep respect voor u als ouders, want het is een enorme uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. De leerkrachten blijven hun best doen om kwalitatief onderwijs op afstand te bieden, met iedereen in contact te blijven en alle leerlingen en hun ouders goed te ondersteunen.
U doet uw best en wij zien dat ook. Na afloop van de schoolsluiting kan de situatie ontstaan dat een deel van de leerlingen bepaalde lesstof heeft verwerkt, maar ook dat een deel dit niet zal hebben gedaan. Maakt u zich geen zorgen. Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan de leerkrachten de koers van de leerlingen bijstellen en met hen bekijken hoe de draad weer kan worden opgepakt.
Wij vinden het nu vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen en dat zij en hun families gezond blijven.
Veel sterkt, gezondheid en wijsheid in alles!
HSV Management.
Nieuwe update vanuit het RIVM:
– Kinderen tot 6 jaar die snotteren worden op school verwacht.
– kinderen ouder dan 6 jaar die snotteren blijven thuis