School voor speciaal basis onderwijs

ORANJE

E. de Lange

Ik  ben juf Eva, ik sta drie dagen voor de klas in de OB.
Meestal is dit maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag ondersteun ik leerlingen op een reguliere basisschool.
Jarenlang heb ik in het onderwijs gewerkt en ik geniet hier nog steeds van.
Ik ben begonnen als kleuterleidster in de binnenstadsscholen, daarna doorgestroomd via groep 4 naar groep 8 in het regulieronderwijs.
Toen ben ik 7 jaar werkzaam geweest op een cluster 3 school (ZMLK) en 9 jaar geleden bij het SBO, het IVIO gestart.
Eerdere jaren werkte ik bij de schoolverlaters en de bovenbouw. Ik ben tevens vele jaren ambulant-begeleidster geweest op diverse scholen in Den Haag. Ik heb toen veel werk verricht voor diverse kinderen met extra ondersteuningsbehoefte en heb mijn expertise voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en aandachtsproblemen goed kunnen inzetten.
Na al deze omzwervingen wilde ik graag weer terug naar het begin en met het jonge kind werken.
De gelegenheid bood zich aan om met onze aanvangsgroep en tevens observatiegroep, de OB (onderbouw) te mogen starten.
Ik hoop samen met de kinderen, de ouders, mijn collega’s en de hulpverleners wederom een mooi jaar tegemoet te gaan!

Ilse Schoof

 


Wendy Toet