Orthopedagoog - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Orthopedagoog

Ik ben Judith Brunnekreeft en vanaf 1998 werkzaam op het IVIO.
In eerste instantie heb ik mij ingezet voor kinderen waarbij het leesproces moeilijk op gang kwam.
Dit was een enorme uitdaging en ik heb daar veel van geleerd.
Toen ik op IVIO onder de koepel van de HSV kwam, ben ik ook op andere locaties gaan werken als Orthopedagoog en later als GZ psycholoog.

Op het IVIO houd ik me vooral bezig met de leerlingenzorg en heb ik regelmatig overleg met Anne-Marie over leerlingen die speciale zorg (nodig) hebben.
Speerpunt bij mij is ook het diagnostisch onderzoek naar dyslexie. Kinderen, waarbij een vermoeden van dyslexie is, krijgen een aantal 0-metingen.
Van belang is de hardnekkigheid van lees/taalproblemen in kaart te brengen en de achterstand vast te stellen.
Na deze periode kan een diagnose gesteld worden.

Ieder jaar houd ik mij ook bezig met de schoolverlaters om een zo goed mogelijk advies te kunnen
geven met hun vervolgopleidiing. hierbij wordt gebruik gemaakt van de NIO en de drempeltoets.

Met veel plezier werk ik op deze school, waar iedereen een hart voor de kinderen heeft.
Het is een veilige plek op een unieke locatie.