De Stichting (Foundation) - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

De Stichting (Foundation)

De Stichting

De stichting HSV is het bevoegd gezag van:

De Basisschool HSV, gevestigd aan de Nassaulaan, heeft een Nederlandse afdeling (NA) en een internationale afdeling (ID).
De internationale afdeling heeft dependances in de Koningin Sophiestraat (KSS Bezuidenhout) en in de Van Nijenrodestraat (VNS Benoordenhout).

De Basisschool Willemspark, aan de Frederikstraat, is een Nederlandstalige basisschool waar vanaf groep 1 Engelse les wordt gegeven (vervroegd vreemde talenonderwijs).

Het Open Venster is een kleine school voor dyslectische kinderen en gevestigd aan de Tarwekamp (Mariahoeve).

Het Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO) is een school voor speciaal basisonderwijs en is gevestigd aan de Laan van Poot.

Lighthouse Special Education is een internationale school (Engelstalig) voor speciaal (basis-) onderwijs t.b.v. de expatcommunity.

De scholen van de HSV zijn aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

 

Stichting Haagsche Schoolvereeniging 
Tarwekamp 3
2592 XG, Den Haag
The Netherlands
+31 (0)70 3837730
secretariaat@hsvdenhaag.nl